برگزاری اولین جلسه شورای دبیران سال تحصیلی جدید

با نزدیک شدن به ماه مهر و آغاز بازگشایی مدارس،روز دوشنبه 21 شهریور ماه 1401 ، اولین جلسه شورای دبیران در سال جدید برگزار شد.در این جلسه مدیریت آموزشگاه خانم سبحانی،ضمن معرفی همکاران جدید و عرض خیر مقدم به ایشان نکاتی را جهت اطلاع همکاران ذکر نمودند.همچنین در این جلسه همکاران به بیان نکاتی برای برطرف کردن ضعف درسی دانش آموزان،برگزاری آزمون آغازین ،آمادگی برای امتحانات جامع و … پرداخته و با هم مشورت کردند.

در این جلسه همچنین در مورد ارجاع دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری و درسی به مشاور آموزشگاه نیز تصمیم گیری شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20