برگزاری بازارچه کار آفرینی و دست سازه های دانش آموزی

بازارچه دانش آموزی با هدف آشنایی دانش آموزان با فضای کسب و کار و مفهوم سود وزیان و چگونگی کسب درآمد روز سه شنبه 29 بهمن ماه 1398 برگزارشد.ایجاد ارتباط بین مدرسه و بازار اشتغال، آشنایی دانش آموزان با مراحل مختلف صنعت از تولید یک محصول تا بازاریابی و فروش آن، کمک به مهارت آموزی و حرفه آموزی دانش آموزان، تبدیل مفاهیم نظری به مهارت های حرفه ای و عملی و رشد و پرورش خلاقیت دانش آموزان از مهمترین اهداف و کارکردهای برگزاری این دوره از بازارچه کارآفرینی است. رویکرد اصلی برگزاری بازارچه های این چنینی آشنا کردن دانش آموزان با مفهوم ‘تبدیل علم به ثروت’ است. با برگزاری این بازارچه بستری مهیا می شود تا دانش آموزان آثار، محصولات و دست سازه های خود را به صورت مستقیم در معرض فروش قرار دهند و به نوعی با استفاده از مفاهیم نظری و عملی که در کلاس می آموزند درآمد زایی کنند. به سه نفر از دانش آموزانی که محصول خود را در بازارچه عرضه کرده اند به قیذ قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 19.9/20