برگزاری جلسه توجیهی آمادگی دانش آموزان برای مسابقات علمی

با توجه به نزدیک شدن المپیاد های علمی جشنواره نوجوان خوارزمی و مسابقه علمی ریاضی ویژه مدارس امام حسین (علیه السلام)،جلسه ی توجیهی ویژه دانش آموزان با موضوع آمادگی برای آزمون ها برگزار شد.در این جلسه که در تاریخ 23 دی ماه نود و هشت برگزار شد مدیریت آموزشگاه ضمن یادآوری تاریخ های المپیاد های علمی جشنواره نوجوان خوارزمی و مسابقه علمی ریاضی،نکاتی در مورد نحوه صحیح مطالعه و مدیریت زمان بیان فرمودند.دانش آموزان نیز برای رفع مشکلات مربوط به نحوه صحیح مطالعه و تست زنی ،به مشاور آموزشگاه مراجعه نمودند.برنامه مطالعاتی دانش آموزان در ابتدای سال تحصیلی توسط مشاور آموزشگاه،با توجه به شرایط هر دانش آموز تهیه و به ایشان تحویل شده بود.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20